Länkar

Club Knaus

Club Knaus bildades av en handfull entusiaster våren 1990. Det är helt idéell förening som är öppen för alla ägare av Knaus husvagn eller husbil och värnar om kamratskap, gemenskap och trivsel medlemmarna emellan. Klubben är helt fristående från tillverkaren, men verksamheten är mycket uppskattad av Knaus och återförsäljarna runt om i Sverige.

Gå till Club Knaus

Club Knaus/Tabbert Group

Husvagns- och husbilsklubben för alla med smak för det goda.

Gå till Club Knaus/Tabbert Group

Tabbertklubben

Tabbert-klubben bildades våren-95, syftet med klubben är att samla Tabbertägare och arrangera träffar, ha ett gott samarbete med Tabbert-klubbar i andra länder, och givetvis att ha trevligt tillsammans och byta erfarenheter och ge varandra tips och idéer.

Gå till Tabbertklubben

Husvagnsbranschens Riksförbund

Husvagnsbranschens Riksförbund är den samlande organisationen för svenska företag med anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag. Samtliga ledande företag inom området är idag medlemmar.

Gå till Husvagnsbranschens Riksförbund